בגידה, מילה קשה בעלת משמעות שלילית ומעוררת מייד תחושה של חוסר אמון, כעס, היעלבות, פגיעה בהערכה עצמית

בנשיות/גבריות (תלוי בצד הבוגד ןהנבגד) וכן סקרנות שאינה יודעת גבול לגבי השותף או השותפה למעשה הבגידה.

בספרות המקצועית ובקרב מומחים העוסקים בתחום הטיפולי והייעוצי לזוגות במשבר שנובע מסיבה זו, ידוע כי החזרה לחיים תקינים כפי שהיו טרם התגלות מעשה הבגידה, קשה ומהווה אתגר שלא תמיד ניתן להתגבר עליו.

אבל אפשר וצריך לעשות מאמץ ולהשיב חיי בני הזוג למסלולם. מעשה הבגידה יכול שהתקיים חד-פעמית בנסיבות מסויימות, בגידה לאורך זמן עם בן/ת זוג מסויימים, בגידה עם כמה ולאורך זמן כשיטה וכדומה. יש הבדל בגישה המקצועית בין האפשרויות השונות שהוזכרו ואפשרויות אחרות. על היועץ להגיע למצב בו תהליך הייעוץ יתקדם בשני ערוצים במקביל, האחד יעסוק בשיקום הזוגיות בכל אותם מרכיבים שקודם לבגידה היו לוקים בחסר. הערוץ השני יעסוק בבגידה עצמה, ינסה לענות על כל אותן השאלות המנקרות אצל הצד הנבגד עד למצב בו יהיה/תהיה מוכן/ה לנסות ולהמשיך הלאה, לתת סיכוי לשיקום והתנעה מחדש של הזוגיות. שני ערוצים אלו יחוברו להם בשורה של שיחות, תרגילים, לימוד קיומה של תקשורת נכונה, הטמעת "הלסלוח תחת הלשכוח". בשום אופן אין על הצד הנבגד לקבל אחריות על הבגידה בשל תחושה "שלא הייתי מספיק טוב/ה ולכן בגד/ה בי". האחריות המלאה הינה על הבוגד/ת ויש לזכור כי הרווח בשיקום היחסים תמיד יהיה גדול יותר מההפסד בפרידה או גירושין לא הכרחיים.