מהו גישור SOS?

גישור SOS הינו גישור מהיר ודחוף שהצורך בו נוצר בדרך כלל בפתאומיות, לא היה צפוי ונראה כי חוסר פתרון יביא בחובו נזק קשה ולעיתים בלתי הפיך.
במקרים שכאלו העדר פתרון מהיר והגעה להסכמות עלולים לגרום למחלוקות לצאת משליטה ולעיתים קרובות להכנס למסלול משפטי ארוך, מייגע, יקר כספית ומותיר פצעים שלא ניתן להבריאם.

תפקידו של המגשר בהליך גישור SOS:

המגשר צריך להיות רגיש ומהיר באיבחון נכון של הגורמים המעורבים, הסיבות הבסיסיות למחלוקת/ למשבר ובצידן הסיבות הנילוות.
בגישור SOS המגשר צריך הסכמת שני הצדדים להיות "מגשר מתערב" כזה שמייד לאחר שהבין את המצב מבחינתו, יציע הצעות להגעה מהירה להסכמות.

חשוב להדגיש, לגישור יש כללים ומגשר איננו בורר בשום אופן.
למרות האמור, בגישור SOS רצוי מאד שהמגשר יביא את הצדדים למצב לפיו באם לא יגיעו להסכמה מלאה בסיום תהליך הגישור, יקבלו על עצמם בכל מקרה את המלצת המגשר ולו כדי לפתור את הבעיה במינימום נזקים מכל הסוגים ובמקסימום היכולת להמשיך ולעבוד יחדיו.

תהליך גישור SOS יתקיים במקום עליו יחליט המגשר, ימשך 48 שעות בסך הכל וישתתפו בו מטעם הצדדים מקבלי החלטות היכולים להתחייב ו/או מורשים לחתום על הסכמות הגישור. המגשר קובע מראש את הכללים ושכר טרחתו והצדדים מסכימים על כך טרם תחילת הגישור.

לדוד סיני ניסיון רב בהליכי גישור שכאלה כמו גם בהליכי גישור "רגילים".

אל תהססו לפנות לקביעת פגישה בלתי מחייבת עימי ולהתחיל לגלות את הכוח לשנות!