לעיתים קרובות מתגלות מחלוקות בין חברים, בני משפחה, בתוך מקומות עבודה, בין בני זוג ובתוך משפחות.
למחלוקות וסכסוכים שכאלה פוטנציאל הרס רב.
וכשלא פותרים אותן בדרך נאותה, מהר ונכון, יש להן יכולת להתדרדר לכדי מאבקים משפטיים וסכסוכים ארוכי שנים ואף להגיע לכדי מאבקים משפטיים יקרים, מכאיבים וארוכים שמהם כמעט ואי אפשר לחזור אחורה.

יישוב מחלוקות בזמן הנכון:

לכאורה אין מהלך נכון יותר מיישוב המחלוקת לפני אבדן שליטה בה.
זוהי אמירה יפה ונכונה והשאלה שעולה מיד לאחריה, כיצד עושים זאת?

אני כיועץ יודע לעשות זאת וברוב המקרים בהם עסקתי בכך הגענו לפתרונות שכולם יכלו לחיות עמם ולמשיך לשתף פעולה כקודם.
מהלך כזה מצריך בראש ובראשונה את רצון הצדדים והבנתם לצורך לעצור את ספירלת הכעס, הביקורת, הקצר בתקשורת ובנתק הבלתי נמנע שרק הולכים ומגבירים את המחלוקת והופכים אותה למאבק של ממש.

אם הצדדים המעורבים מגיעים מוכנים לעבודה קשה, להתפשרות, להקשבה ולפתיחות – כל סכסוך יכול להגיע לפתרון ובמהרה.
לצערי, מנסיוני כאשר צד אחד או שניהם אינם "בשלים" לתהליך הסיכוי להגיע ליישוב המחלוקת קטן והפערים מתרחבים.

יישוב מחלוקות וסכסוכים עם דוד סיני:

בסדרה קצרה של מפגשים במקום ובזמן שאקבע כיועץ/מגשר/מיישב סכסוכים, יוסכמו מראש הכללים ויחל תהליך שימשך ימים בודדים הכל לפי הכללים שאכתיב.
ההתחייבות שלי כמי שנטל על עצמו להביא הצדדים לכדי יישוב המחלוקת/הסכסוך שפרץ ביניהם, הנה היותי הוגן, לא לשאת פנים לשום צד ולהוביל להסכמות הדדיות מתוך שכנוע הצדדים שאין דרך עדיפה על הדרך שאציע.
אינני בורר והתהליך כולו דומה יותר לגישור מאשר לבוררות.

אל תהססו לפנות לקביעת פגישה בלתי מחייבת עימי ולהתחיל לגלות את הכוח לשנות!