תחושת כשלון בלתי מוצדקת

By |2017-11-29T10:33:15+02:00אפריל 8th, 2017|כללי|

תחושת כשלון מקצועי בלתי מוצדקת כלכלת המשק המודרני מתנהלת במערכות משולבות של מקומות עבודה והעובדים בהם.  ישנם עובדים שבאופיים יחפשו מקום עבודה יציב לאורך כל שנות עבודתם ויעדיפו יציבות תעסוקתית על קידום משמעותי. ישנם עובדים שיחפשו מעת לעת מקומות עבודה חדשים ובכל מספר שנים יחליפו מקומות עבודה כדי לשפר שכרם, מעמדם, תנאי העסקתם האחרים ועוד. [...]